به پرندگان بگو

شاخه هایت را فراموش نکنند.

پاییز

آخرین حرفِ درخت نیست...
پاسخ
مسعودآریایی ١٣ مهر ٩٩
مگذار شکوه چشمان تندیسوارت، یا عطرِ گل سرخی که شبانه  با نفست بر گونه ام مینشیند را از دست بدهم! ، میترسم از یکّه بودن بر این ساحل، چونان درختی بیبار ،سوخته در حسرت گُل و برگ وجوانهای که گرمایش بخشد!، اگر گنج ناپدید منی، ، ، مگذار شاخهای که از رود تو برگرفتهام و برگهای پاییزی اندوه بر آن نشاندهام را.ازدست بدهم
شهیار ١٣ مهر ٩٩
به پرندها بگم میفهمن اونوقت؟
mahdie ١٣ مهر ٩٩
maryam p r ١٣ مهر ٩٩
naghme ١٣ مهر ٩٩
ممنون مسعود
مسعودآریایی ١٣ مهر ٩٩
چه زیبا......
نیســــتــــی ! امـــــا من دارمـــت، همیشــــه ؛جایی خلوت و دنج لا به لای تمام نــــداشته ھا...
naghme
naghme

خانم naghme

متولد 18 آبان

تاریخ 9 بهمن 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

نیســــتــــی ! امـــــا من دارمـــت، همیشــــه ؛جایی خلوت و دنج لا به لای تمام نــــداشته ھا...

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان